ایورد آریا | ارتباطات بی سیم صنعتی

فهرست انتخاب
سبد خرید

ارتباطات بی سیم صنعتی


محصولات صنعتی وایرلس سه منظوره با مُدهای AP/bridge/client برای غلبه بر چالش های محیط های صنعتی خشن طراحی شده اند. ایمنی الکترومغناطیسی بالا از دستگاه ها در برابر اختلالات الکترومغناطیسی محافظت می کند، عایق گالوانیکی از آن ها در برابر ناپایداری ولتاژ محافظت نموده و محدوده دمایی گسترده و مقاومت در برابر ضربه و لرزش عملکرد قابل اعتماد را حتی در محیط های دشوار تضمین می کند.