فهرست انتخاب
سبد خرید

کامپیوترهای x86


رایانه های x86 بدون فن ما آزمایش های دقیقی را پشت سر گذاشته اند و کاملاً از استانداردهای صنعتی پیروی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که می توانند عملکرد طولانی مدت و قابل اعتمادی را حتی در محیط های سخت ارائه دهند و آن ها را برای صنایع سنگین، پست های برق و تاسیسات، حمل و نقل، نفت و گاز و کاربردهای دریایی مناسب سازند.